شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و برق با تجلیل از پژوهشگران برتر پایان یافت به یکی از دوستانتان دارید :