شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان اعلام فراخوان همایش ملی پژوهش‌های نوین به یکی از دوستانتان دارید :